ШИНОПРОВОДИ, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

Продукти и услуги

Бус-Бар шинопроводни системи на фирмата Е.А.Е.Бус-бар шинопроводна система

 • Магистрални шинопроводи от серията КВ (степен на защита ІР 55) от 800 до 6000А. Шинопроводите от тази серия могат да бъдатизпълнени с медни или алуминиеви шини.
 • Разпределителни шинопроводи средна мощност от серията КО (ІР 55) от 160 до 800А, както и шинопроводи от серията МК от 100 до 225А.
 • Шинопроводи с малка мощност серия КАР – до 100А. и степен на защита ІР55
 • Осветителни шинопроводи с малка мощност серия КАМ до 32А (ІР55) за изпълнение на осветителни системи в търговски, офисни и производствени комплекси.
 • Тролейни шинопроводи серия ТВ (ІР25) до 250А.
 • Системи за подподови  разводки, серия DK за разпределение на електрически, захранващи, телефонни, сигнални, съобщителни и др. кабели  в търговски центрове, офиси, банки, конферентни зали и др.

Кратка информация за шинопроводите

 • Шинопроводите от група “КАМ” са петпроводни, схема “TNS”, т.н. шинопроводи за осветление. Те представляват сглобяемо-разглобяема система за разпределение на ел. енергия и са с номинален ток 25-32А и степен на защита IP-54, за захранване на осветителни тела. Шинопроводите от тази група са изключително удобни за монтаж, захранване и промяна местата за разполагане на осветителни тела. Използват се за електрооборудване на складове, автосервизи, супермаркети, делови центрове, промишлени предприятия и цехове. Особено подходящи за комплектоване с шинопроводите от тази група са осветителните тела с електронни пусково-регулиращи устройства тип MASTER-SLAVE (захранване на два осветителя с един електронен баласт), с мощност на осветителите 1х58 W и степен на защита IP-54. При този тип осветители отсъства т.н. “стробоскопичен” ефект, което ги прави особено подходящи за използване в шивашките, плетачни и тъкачни предприятия. Освен това загубите в осветителните тела с предлаганите ЕПРУ се заключават до размера на собствената консумация на регулиращите устройства и е равна на 1 W. По този начин се осъществява икономия на електроенергия за осветление от порядъка на 30% в сравнение с луминисцентните осветители управлявани с дросели и стартери при една и съща осветителна мощност.
 • Шинопроводите от група “КАР” представляват  петпроводни, схема “TNS” разпределителни шинопроводи за щепселни присъединявания на консуматори на ел. енергия. “КАР” шинопроводите са с номинален ток 40-100А и са особено удобни за захранване на поточни производствени линии с много  консуматори (шевни производствени линии, плетачни цехове, машиностроителни предприятия, работилници и др.).

И при двете групи шинопроводи, по цялата им дължина са разположени гнезда за присъединяване на щепселни токоотнемащи кутии през 0.75m


“КАМ” и “КАР” шинопроводите се разпологат в успоредни линии, дистанцирани чрез монтажни конзоли, обикновено на височина от 2.2 – 2.4m. Такова разположение позволява полагането и на други проводи по дистанциращите конзоли (въздух, вакуум, пара), в следствие на което подовете на производствените помещения остават свободни от комуникации.

 

Предлаганите шинни системи имат редица преимущества, в сравнение с кабелните системи, някои от които са следните:

 1. Като правило, монтажът на шинопроводите се изпълнява от двама човека. Шинопроводът е самоносеща се конструкция, заменяща кабела и носещата го скара. Всички елементи на системата са осигурени от неправилно сглобяване.При нормална експлоатация, шинопроводите практически не се нуждаят от обслужване за периода им на употреба ,който е от порядъка на минимум 30 години.
 2. Имат компактна конструкция и поради това изискват по малко място в сравнение с кабелните системи. Линиите на шинопроводите правят системата на енергоразпределение достатъчно „прозрачна”. Не възникват въпроси от рода на „какъв е този кабел”, и „къде е свързан”
 3. Шините са затворени в метален корпус, което помага за по-доброто охлаждане на системата вследствие токовото натоварване.
 4. Шинните системи имат висока устойчивост към токове на късо съединение. Това предпазва от разрушаване при протичане по тях на токове на късо съединение и позволява разполагането на системите непосредствено до мощни захранващи източници.
 5. Мобилност. Конфигурациите на системите могат да бъдат променяни в следващи периоди и/или пренасяни в друг обект и използвани отново.
 6. Шинните системи имат съвременен и естетичен вид. Поради това, могат да се разполагат на открити  и видими места.
 7. Шинните системи за разлика от кабелите не горят, не са огнепроводими и не отделят вредни газове (халогени и др.) при евентуален пожар. Кабелните системи могат да се запалят и/или да съдействат за разпространяване на възникнал пожар.
 8. Компактната конструкция и стоманения кожух осигуряват значително по-ниско електромагнитно поле около шинните системи в сравнение с кабелните системи. Това позволява разполагане на шинопроводите в непосредствена близост до радиоелектронна апаратура и мрежи за пренос на данни.
 9. Тъй като, разстоянието между шините е малко, особено при по-големи стойности на тока, се намалява индуктивното съпротивление (т.е. и импеданса) поради което падът и загубите на напрежение в шинните системи са значително по-малки в сравнение с кабелните такива, с което се осигурява максимален КПД.
 10. Тъй като шинопроводната система изпълнява функцията и на енергоразпределител, то част от автоматичните предпазители от електроразпределителните табла са „изнесени” на шинопровода. Това намалява размерите и цената на разпределителните табла.

Фирма “КАРИНА ЕЛ“ доставя и монтира шинопроводните системи от 2000г. и е оторизирана от производителя да извършва монтажа на шинопроводните системи, при което се осигурява гаранция за системите от 5 (пет) години.

E.A.E.

Schneider Electric

ELMARK

Moeller